"Sisäinen vapaus on syntymistä siksi, joka syvimmiltäsi olet."

”HALUAN AUTTAA SINUA LÖYTÄMÄÄN YHTEYDEN SYVIMPÄÄN, AITOON ITSEESTI, SYDÄMESI VALOON JA KEHON VAPAUTEEN."

Yritykseni nimi ja mitä se merkitsee

Sydämen valo – Kehon vapaus

Olen Minna Isopahkala. Työskentelin pitkään sairaalamaailmassa, sairaanhoitajan ammatti oli minulle selvä valinta jo 4-vuotiaasta alkaen. Tein kauan hektistä, vastuullista ja vaativaa työtä, joka myös antoi minulle paljon. Olin siinä työssä hyvä ja pidetty, halusin antaa parastani ihmisiä kohdatessa ja auttaessani. Minulle kuitenkin heräsi vuosien saatossa yhä useammin kysymys, miten voisin hyödyntää isommin minulle luontaisia vahvuuksia, intuitiivisia lahjojani, luovuuttani, monipuolisuuttani sekä kaikkea tähän asti oppimaani myös ammatillisesti toisten ihmisten hyväksi.

Vahvuuteni on intuitiivisesti tietää, tuntea ja nähdä ihmisissä, asioissa ja avuntarpeessa nopeasti ytimeen ja löytää punainen lanka kohti oleellista.

Lisäksi vahvuuteni on havainnoida ja aistia yhtäaikaisesti paljon herkkiä ja pieniä yksityiskohtia sekä vivahteita. Ehkäpä juuri niiden yhtäaikainen havaitseminen auttaakin asioiden hienovaraisessa yhdistelyssä ja navigoimisessa nopeasti kohti ydintä.

Halusin auttaa ihmisiä löytämään syvemmän yhteyden itseensä ja kehoonsa, vapautumaan erilaisista kivuista, taakoista ja stressistä, pääsemään elämässään helpommin eteenpäin, löytämään keveyden ja ilon sekä voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin.

Tätä varten perustin vuonna 2019 yrityksen, jolle valikoitui intuitiivisesti myöhemmin nimi
Sydämen valo – Kehon vapaus.

Yrityksen nimi kuvaa työtäni, missä ihmisiä autan ja mikä on antamani tuen sekä avun keskeinen päämäärä.

Vuonna 2023 tuli aika, jolloin muut työt ovat jääneet ja haluan oman yritykseni kautta voida auttaa juuri sinua. Sydämellisesti tervetuloa sivuilleni ja myös asiakkaakseni.

Sydämen valo

Autan ja tuen sinua kohtaamaan ja löytämään juuri sinulle keskeisiä ja tärkeitä asioita, rinnallasi kulkien sekä energeettisesti tukien.


Sydämen valo kuvaa seuraavia asioita:

– Yhteyttä sydämeesi ja sen ohjaukseen.

– Yhteyttä ainutlaatuiseen valoosi, aitoon itseesi, ytimeesi, siihen kuka syvimmiltäsi olet.

– Yhteyttä sisäiseen lapseesi.

 – Yhteyttä intuitioosi sekä oman elämänpolkusi suuntaan ja tarkoitukseen.

– Selkeyttä ja yhteyttä rakkaudellisiin rajoihisi, kykyyn sanoa oikeille asioille kyllä tai ei.

– Elämänilosi ja merkityksellisyyden tunteen syvenemistä.

– Rakkauden ja hyväksymisen tunteen syvenemistä itseäsi, sisäistä lastasi, kehoasi ja tunteitasi kohtaan.

 – Ymmärryksen kasvua omaa itseäsi, tunteitasi, alitajuisia reaktioitasi, mieltäsi, kehosi viestejä, menneisyyttä, tätä hetkeä ja tulevaisuuden potentiaaliasi kohtaan.

– Kykyä kohdata, ymmärtää ja hyväksyä kipeitäkin tunteitasi.

– Kykyä mennä kohti sisäistä turvattomuutta ja vapautumista siitä kerros kerrokselta, turvallisesti kohdaten, vapautuen ja eteenpäin askeltaen.

– Kykyä hyväksyä ja antaa itsellesi, toisille ja menneisyytesi kipeillekin kokemuksille anteeksi.

– Vapautumista menneisyyden taakasta ja jatkamista vapautuneemmin ja keventyen eteenpäin.

– Vapautumista suorittamisesta ja löytämistä tilalle olemisen taitoa ja armollista hyväksyntää kaikelle.

– Vapautumista olemaan ja syntymään siksi aidoksi ja ainutlaatuiseksi persoonaksi, joka syvimmiltäsi olet ilman rajoittavia uskomuksia ja taakkoja.

Kehon vapaus

Olemme kokonaisuus ja ihmisyytemme pakettiin kuuluu muun muassa fyysinen keho, tunnekeho, energeettinen keho (energiakenttä, energiakeskukset, elämän energia, elämän voima), mentaalinen keho (ajatuksemme, käyttäytymismallimme ja uskomuksemme) ja henkinen keho (sielumme, syvin olemuksemme, yhteys korkeampaan tarkoitukseen ja merkityksellisyyteen, omaan elämäntehtävään, puhtaaseen tietoisuuteen.) Nämä kaikki ovat toistensa kanssa vuorovaikutuksessa ja vaikuttavat toisiinsa.

Tunnejumit ja erilaiset traumat ilmenevät myös kehossa monella tapaa ja ovat kuin pysähtynyt liike kehossa. Ne vaikuttavat meihin kokonaisvaltaisella tasolla, fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja energeettisesti. Ja ovat myös monien fyysisten vaivojen ja sairauksienkin taustalla.

Myös kaikki tunteemme ovat kehossa ja traumojen paranemisessa on keskeistä kyky olla läsnä omassa kehossa.

Kehollinen lähestyminen ja sen mukaan ottaminen ovatkin ensiarvoisen tärkeitä kokonaisvaltaisen ja hermostossa asti tuntuvan hyvinvoinnin sekä parantumisen näkökulmasta.

Autan sinua ja kehoasi vapautumaan ja voimaan myös kehollisella tasolla paremmin.

Kehon vapaus kuvaa seuraavia asioita:

– Myös kehollisena kokemuksena tuntuvaa kokonaisvaltaista hyvinvointia.

– Vapautumista stressistä, tunnelukoista sekä traumoista.

– Autonomisen hermoston tasapainottumista ja siirtymistä sympaattisen hermoston aktiivisesta stressin tilasta kohti parasympaattisen hermoston palautumisen ja levollisuuden tilaa.

– Kykyä kohdata ja tuntea hyväksyvästi, myötätuntoisesti ja turvaa tuntien kaikenlaisia tunteita.

– Ymmärryksen, kohtaamisen, hyväksymisen ja kerros kerrokselta tapahtuvan vapautumisen myötä syntyvää kykyä tuntea kannattelevia ja hyviä tunteita sekä energioita.

– Vapautumista haitallisista ja rajoittavista uskomuksista ja toimintamalleista. Ja niiden korvautumista paremmin palvelevilla uskomuksilla ja toimintamalleilla.

– Jokaisessa meissä olevan sisäisen feminiini- ja maskuliinienergioidemme tervehtymistä ja tasapainoista yhteistyötä toistensa kanssa.

– Eteenpäin menemistä.

– Tunteiden ja energioiden vapaata virtaamista kehossa.

– Laajempaa kykyä oman kehotietoisuuden, kehoyhteyden sekä kehotuntemusten ymmärtämiseen ja kokemiseen.

– Puhdasta yhteyttä intuitioosi, joka on vapaa epäpuhtaista tulkinnoista.

– Vapautumista menneiden sukupolvien taakkasiirtymistä ja ymmärryksen sekä hyväksymisen löytämistä niitä kohtaan.

– Stressin ja traumojen aiheuttamien asentovirheiden korjautumista.

– Kiputilojen ja jumien vapautumista.

– Todellisen sisäisen vapautesi löytämistä, ”Sisäinen vapaus on syntymistä siksi, joka syvimmiltäsi olet.”