Kuka olen? Ammatti- ja opiskelutaustani?

Minulla on pitkä, noin 25 vuoden, monipuolinen ja vahva ammattiauttajan tausta.

Peruskoulutukseltani olen sairaanhoitaja ja olen opiskellut kardiologian ja thorax -sydänkirurgian erikoistumisopinnot. Minulla on pitkä työkokemus vaativassa ja akuutissa erikoissairaanhoidon yksikössä, jossa olen pystynyt auttamaan ja tukemaan vakavasti sairaita ihmisiä kovan paineen, kriittisten tilanteiden ja hädänkin keskellä. Olen myös kouluttautunut terveydenhoitajaksi.

Työtaustani vuoksi minulla on tietämystä laajasti erilaisista sairauksista, niiden oireista, hoitamisesta sekä ennaltaehkäisystä, kuin myös anatomiasta ja fysiologiasta.

Viimeisin työkokemukseni on erityislasten parissa. Nämä erityiset lapset aukaisivat sydämeni jokaisella kohtaamisella.

Olen aina ollut myös intohimoinen ihmisyyden ja ihmisenä kasvun opiskelija. Lisäksi olen aina ollut herkästi innostuva ja kiinnostunut hyvin monenlaisista asioista.

Olen opiskellut useita auttamismenetelmiä, joita ovat muun muassa NLP Practioner (Neuro Linguistic Procramming), ThetaHealing ® (meditaatio- ja energiahoitomenetelmä), Bodymind Energy Balancing Method, EFT (Emotional Freedom Techniques, Tunteiden ja stressin vapautusmenetelmä), TRE (Trauma Releasing Exercises, Traumojen ja stressin vapautusmenetelmä), Rentoutusohjaaminen.

Olen opiskellut paljon myös psykologiaan, traumoihin, tunteisiin, tunnelukkoihin ja kiintymyssuhteisiin liittyviä asioita.

Olen kohdannut ja käsitellyt syvästi myös itseäni. Olen elämäni aikana kokenut herkkänä ja syvästi tuntevana ihmisenä paljon erilaisia rikkaita tunteita, kuin myös hyvin vaikeita ja raskaita kokemuksia. Olen luontaisesti ollut aina myös empaattinen toisten rinnalla kulkija. Elämä on opettanut monenlaisten omien ja toisten kokemusten ja kipujenkin kautta, että elämä lopulta aina kannattelee. Aina on toivoa ja mahdollisuus selvitä kaikesta eteenpäin. Meidän kauttamme ilmenee myös uskomaton elämän energia, kasvun potentiaali sekä voimavarat. Kaiken yläpuolelta on aina löydettävissä myös korkeampi perspektiivi.

Olen lapsesta lähtien ollut myös hyvin intuitiivinen ja tiedostava. Olen oppinut toistuvien vahvistavien kokemusten opettamana luottamaan tarkkaan ja vahvaan intuition ohjaukseen sekä vahvaan kehoyhteyteeni.

Vahvuuteni on intuitiivisesti tietää, tuntea ja nähdä ihmisissä, asioissa ja avuntarpeessa nopeasti ytimeen ja löytää punainen lanka kohti oleellista.

Lisäksi vahvuuteni on havainnoida ja aistia yhtäaikaisesti paljon herkkiä ja pieniä yksityiskohtia sekä vivahteita. Ehkäpä juuri niiden yhtäaikainen havaitseminen auttaakin asioiden hienovaraisessa yhdistelyssä ja navigoimisessa nopeasti kohti ydintä.

En pelkää myöskään toisten kipua. Kaikella on mahdollista ja lupa tulla näkyväksi, lempeästi ja rakkaudellisesti kohdatuksi.

Olen myös musikaalinen ja luova. Olen soittanut useita instrumentteja, ja erityinen iloa tuonut lahjani on improvisointikyky.

Iloa tuova lahjani on nähdä myös kauneutta kaikkialla. Koen, että kauneus ilmenee koko ajan meissä ja ympärillämme, inhimillisen keskeneräisyyden ja harmaan maisemankin keskellä.

Koulutusteni, monipuolisen työtaustani ja elämänkokemukseni pohjalta minulla on laajaa ymmärrystä ihmisyydestä sekä kykyä auttaa erilaisia, eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

Tunsin halua hyödyntää tätä kapasiteettiani ammatillisesti laajemminkin, minkä vuoksi olen päätyöni rinnalla vuodesta 2019 alkaen auttanut myös omia asiakkaitani intuitiivisten ja energeettisten hoitojen myötä. Vuonna 2023 tuli vahva ohjaus ja halu siirtyä kokonaan oman yrittäjyyteni pariin.