Kahdenlaisia hoitoja ja valmennuksia,

milloin ja kenelle?

Autan ihmisiä intuitiivisuutta, energiaa ja oppejani hyödyntäen kehon, mielen, tunteiden, energian sekä alitajunnan tasoilla.

Olen auttanut usean vuoden ajan sekä läsnäolovastaanotolla että puhelimen välityksellä ympäri Suomea, Pohjoismaita ja Eurooppaa myöten, kuitenkin suomen kielellä. Välimatkalla ei ole mitään merkitystä. Asiat tulevat syvästi energeettisesti aistittavaksi, esille ja kohdatuksi myös kauempaa.

 

Teen kahdenlaisia energeettisiä hoitoja:

A) Vuorovaikutuksellisuuteen painottuvia, intuitiivisia ja energeettisiä hoitoja ja valmennuksia, joiden taustamenetelmänä käytän erityisesti ThetaHealingia. ThetaHealing- meditaatio ja energiahoito-menetelmään pohjaava hoito lähtee asiakkaan tilanteesta ja tarpeesta, jonka myötä hoito etenee hyvin intuitiivisena prosessina.

B) Fyysisen ja Energeettisen kehon intuitiivisia kehohoitoja, joissa käytän erityisesti Bodymind Energy Balancing Method -menetelmän tekniikoita. Lisäksi annan energian ja intuitioni johdattaa juuri sinne, missä eniten hoitoa tarvitaan. Hoidot tukevat fyysisen ja energiakehon lisäksi myös tunnekehoa. Hoito vaikuttaa autonomiseen hermostoon purkaen stressiä, kipuja ja jännitystiloja, jolloin parasympaattisen hermoston palautumisen ja levollisuuden tila aktivoituu. Lisäksi mittaan ja hoidan aina myös fyysisen kehon asentovirheet. Monet kehon asentovirheet ovat tulleet stressin ja erilaisten traumojen vaikuttamina ja tällaiset asentovirheet keho korjaa yleensä helposti saamansa energian tuella.

Molemmissa hoidoissa intuitio ohjaa ja sanoittaa lempeästi myös esille nousevia asioita. 

Työotteeni on lempeä, rakkaudellinen ja voimavarojen vahvistamiseen painottuva. Intuitiivisesti heräävää kanavointia sanoitan lempeällä tavalla aina myös auttaessani.

Teen isoja ja monipuolisia hoitoja, haluan kuunnella intuitiota ja asiakasta sekä antaa tarvittavan ajan. Hoidot kestävät useimmiten noin 2 tuntia.

Asioiden ja syiden hoidon hakemiselle ei tarvitse kuitenkaan olla isoja, ne voivat olla myös esimerkiksi pelkästään vain halu rentoutua ja tarjota itselle lepohetki arjen paineiden keskelle.

Joskus se voi olla myös esimerkiksi pelkästään tunne, että kaikki on periaatteessa hyvin, mutta joku silti tunnetasolla tai kehollisesti vaivaa ja haluaisi löytää sille vapautumista ja selkeyttä.

Ehkä joku asia on toistunut elämässä tai haluat apua tiettyihin tunnetiloihin ja stressiin. Stressin taustalta voi löytyä arjen erilaisten paineiden lisäksi juurisyy myös menneisyyden traumoista, jotka vaikuttavat alitajuisesti ja hermoston tasolla tuoden jännitteitä tai levotonta oloa hermostoon ja kehoon. Traumatausta voi stressaavassa tilanteessa laukaista herkästi kehollisen hätätilan. Toisaalta traumat voivat myös vaikuttaa kehoon lähes jatkuvana tuntuvan hermostollisen stressitilan ja silloin on vaikea rauhoittua olemaan läsnä. Juurisyy stressille voi olla myös alitajuisessa uskomusjärjestelmässä ja tunnelukoissa. Niitä on mahdollista turvallisessa tilassa tiedostaa, vapauttaa ja muuttaa itseä paremmin palveleviksi uskomuksiksi. Näiden kaikkien lukkojen purkaminen vapauttaa kokemaan elämässä iloa, selkeyttä, rauhaa ja eteenpäin menemistä.

Ei-palvelevilla uskomuksilla ja traumoilla on usein myös emotionaalinen yhteys fyysisiin sairauksiin ja kiputiloihin. Ne myös tuntuvat ja näkyy energiakehossa.

Hoitoon hakeutumisen syynä voi olla myös fyysisiä kiputiloja, asentovirheitä tai joku sairaus, johon toivoo tasapainotusta ja tukea.

Hoidot sopivat eri ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa eläville ihmisille.

 Jokainen hoito on oma kokonaisuutensa ja jo yksittäinen hoito voi avata sinussa riittävät voimavarat, jotta kiputila, tunnesolmu tai jännite kehossa voi vapautua ja voit laajentua vastaanottamaan elämän täydemmin. 

Hoitoprosessi etenee yksilöllisesti jokaisen asiakkaan vastaanottokykyä ja kertyneiden jännitteiden kerroksellisuutta kunnioittaen. Moni hyötyykin pidempiaikaisesta tuesta, jossa erilaisten lukkojen purkaminen tapahtuu sopivina annoksina ajan myötä.

Asiakkaani ovat toistuvasti kertoneet hoidon myötä mielialansa kohentumisesta sekä myös hermoston rauhoittumisesta. Mielialan kohentumista he ovat kuvanneet elämänilon, toivon ja luottamuksen lisääntymisenä. Hermoston rauhoittumista he ovat kuvanneet sekä kehossa että mielessä tuntuvana rentoutumisena, rauhoittumisena ja stressin vähentymisenä ja poistumisena. Myös erilaisten fyysisten kipujen ja jumitilojen vapautumisista ovat asiakkaat toistuvasti kuvanneet hoitojen myötä kokeneensa. Laajemmin asiakkaiden kokemuksia pääset lukemaan asiakkaiden antamista upeista palautteista.